Tekafül Sigortası

Tekafül sigortacılığın mantığı çok eskiye dayanır. 1979 da ilk tekafül şirketleri kurulmuştur. İslami bankacılık, islami ekonomi, islami borsa, islami sigorta oluşmuştur. Ve üzerinde zamanla bir çok değişiklikler yapılarak şuan devam etmektedir.

Tekafül ”dayanışma” anlamına gelir. Türkçe anlamı olarak ise bir arada hareket etmek olarak yorumlanır.

Sigortacılık terminolojisinde tekafül ise ”İslami Sigorta” olarak tanımlanmaktadır.

Sigortalanmaya ihtiyaç duyulan kişilerin yardımlaşma ve işbirliği temelinde bir araya gelerek birbirlerini sigorta etmesi şeklinde ortaya çıkan sigorta türüdür.

  • Kâr amacı gütmeyen sigortalıların bir araya geldiği kooperatif sigortacılığı.
  • Sigorta şirketinin biriktirdiği fonların faiz dışı yatırım araçlarında değerlendirilmesi.
  • Hasar ve sorumlulukların katılımcıların paylarına göre bölündüğü bir toplumsal sigorta havuzu modeli.

-Tekafül sigortada kişiler karşılıklı dayanışma içerisindedirler. Klasik sigortada ise kar amacı bulunmaktadır. Ticarete dayanır. Fakat tekafül sigortada da kar edilmeyecek diye bir şey yoktur. Ama asli hedef karşılıklı dayanışmadır.

-Tekafül sigortada her hangi faizli işlem bulunmamaktadır. Geleneksel sigortada bildiğimiz üzere bu konu da bir denetleme yoktur. Şirket hangi alanı karlı bulursa orada işlemini gerçekleştirir.

-Tekafül sistemde sermayedarların yatırdığı sermaye ile o sigorta fonu birbirinden ayrıştırılmıştır. Sigorta fonunda paraların tamamı sigortalıya aittir, sermayedarların ise kendilerine. Geleneksel sigorta da poliçe sahipleri tarafından ödenen primler şirkete gelir kabul edilmektedir ve hissedarlara ödenmektedir.

-Tekafül şirketleri mevcut şirketlerin yanı sıra fıkıh anlamda da bir denetime de dahildir. Klasik sigorta sadece mevcut yasalara göredir.

-Katılımcıların bir açığı olması durumunda tekafül fonunu yöneten vekil, şirket katılımcıya faizsiz fon verir. Diyelim ki hasarlar fazla oldu, fazla hasar ödemesi yapıldı ve fon yetersiz kaldı burada devreye sermayedarlar girer ve destekte bulunurlar. Fon güçlendiği zaman herhangi bir ekleme, fazlalık olmadan sermayedarlar geri alırlar.

-Katılımcıların ve hissedarların birikimleri islamiyete uygun kullanılır. Diğer sigorta şirketlerinde islamiyete uygun olması zorunluluğu bulunmamaktadır.


[uname] Linux ni-judy.guzelhosting.com 3.10.0-962.3.2.lve1.5.27.el7.x86_64 #1 SMP Sat Nov 30 02:18:52 EST 2019 x86_64 [/uname]